Våra tjänster

Vi hjälper dig att förbereda, genomföra och utvärdera din kommunikation. Vi skapar koncept, budskap och väljer rätt kanaler för att du ska nå hela vägen till dina målgrupper, oavsett om de är samhällsaktörer eller befinner sig på marknaden eller börsen.

Särskilt efterfrågade tjänster just nu

Kriskommunikationsstrategi

Vi hjälper dig att skapa trygghet genom handlingskraft.

Ledningskommunikation och kommunikativt ledarskap

Vi hjälper er att skapa samsyn och utveckla en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare.

Dubbel Väsentlighetsanalys

Vi hjälper dig att hitta fokus för hållbarhetsarbetet.

Finansiell rapportering

Vi hjälper dig med årsredovisningar, delårsrapporter och att kommunicera regulatorisk information.

Hållbarhets­kommunikation

Kommunicera ansvar, skapa engagemang och bygg förtroende.

Dubbel Väsentlighetsanalys

Vi hjälper dig att hitta fokus för hållbarhetsarbetet.

Integrering med Agenda 2030

Vi hjälper dig att linjera hållbarhetsarbetet med de globala målen.

Hållbarhetsredovisning

Vi hjälper dig att bygga förtroende genom hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsaudit

Vi hjälper dig kvalitetssäkra din hållbarhetskommunikation.

Hållbarhetsstrategi

Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för hållbarhetsarbetet.

Inspirationsföreläsning inom hållbarhet

Vi hjälper dig att ge ny kraft åt hållbarhetsarbetet.

Finansiell kommunikation

Skapa rättvisande värde på den finansiella marknaden.

Finansiell rapportering

Vi hjälper dig med årsredovisningar, delårsrapporter och att kommunicera regulatorisk information.

Utbildningar

Vi hjälper dig med utbildningar anpassade för ledning, kommunikationsansvariga och övriga anställda på ett börsbolag.

IR-strategi & varumärke

Vi hjälper dig att bygga ett starkt finansiellt varumärke som bidrar till bättre relationer med dina intressenter.

Kommunikativt stöd vid börsnotering

Vi hjälper dig med strategi och rådgivning inför, under och efter en notering.

Digital kommunikation

Stärk och skydda ditt varumärke online.

Digital strategi

Vi hjälper dig dra nytta av kraften i digitala och sociala medier.

Digital opinionsbildning

Vi hjälper dig att påverka genom digitala och sociala medier.

Krishantering i sociala medier

Vi hjälper dig ta kontroll över krisen och skydda ditt varumärke online.

Film

Vi hjälper dig att förstärka och tillgängliggöra dina budskap.

Kritikhantering i sociala medier

Vi hjälper dig att vända negativa kommentarer till en möjlighet att stärka ditt varumärke.

Varumärkesbyggande kommunikation

Bli och förbli målgruppens förstahandsval.

Medierelationer & medieträning

Vi hjälper dig att få positiv exponering i media – och hantera den negativa.

Visuell identitet & grafisk form

Vi hjälper dig att bygga ett varumärke som folk känner igen.

PR-strategi / PR-plan

Vi hjälper dig nå ut med dina budskap och stärka ditt varumärke.

Målgruppsanalys

Vi hjälper dig med strategiska insikter om dina viktigaste intressenter.

Varumärkesplattform

Vi hjälper dig att lägga grunden för hela ditt varumärke.

Kriskommunikation

Skapa förtroende och skydda ditt varumärke när det blåser.

Krisinventering

Vi hjälper dig att förbereda dig på det oönskade och det oväntade.

Akut krishantering

Vi hjälper dig med rätt stöd när det behövs som mest.

Kriskommunikationsstrategi

Vi hjälper dig att skapa trygghet genom handlingskraft.

Kris- & medieträning

Vi hjälper dig att trycktesta er strategi och organisation.

Påverkan & opinionsbildning

Bygg relationer med samhälle och politik för att stärka verksamhetens inflytande.

Analys & underlag

Vi hjälper dig skapa relevans och träffsäkerhet i påverkansarbetet.

Strategi & plan

Vi hjälper dig att hitta rätt fokus och planeringshorisont i påverkansarbetet.

Kampanjer & aktiviteter

Vi hjälper dig med genomförande och synlighet i påverkansarbetet.

Förändringskommunikation

Att kommunicera förändringar utifrån komplexa utmaningar.

Ledningsstöd och strategi

Vi hjälper dig att identifiera komplexa kommunikationsbehov och skapa ett ramverk vid förändringar.

Genomförandestöd

Vi är er externa rådgivare och stöd när förändring ska implementeras.

Intern kommunikation

För en kommunikativ organisation, engagerade medarbetare och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Ledningskommunikation och kommunikativt ledarskap

Vi hjälper er att skapa samsyn och utveckla en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare.

Löpande arbete med innehåll till den interna kommunikationen

Vi är era extra resurser för att utveckla och upprätthålla den interna kommunikationen.

Strategi för intern kommunikation

Vi bidrar med att utveckla och skapa förutsättningar för den interna kommunikationen.

Interimsuppdrag

Vi kan bidra med extra förstärkning av resurser eller expertis när behov uppstår i tidsbegränsade uppdrag.

Kanalstrategi intern kommunikation

Vi bidrar med en strategisk riktning och skapar ett ramverk för er kanalstruktur.