Lednings-
kommunikation och kommunikativt ledarskap

Vi hjälper er att skapa samsyn och utveckla en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare

I en kommunikativ organisation är kommunikation ständigt på ledningens agenda. Att se kommunikation som ett strategiskt verktyg, metod och förhållningssätt utvecklar en organisationskultur som präglas av öppenhet och tillit där medarbetare bidrar till gemensamma mål, är goda medskapare och ambassadörer för verksamheten. Vi hjälper er att skapa samsyn och utveckla en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare genom utbildning och rådgivning.

Varför är det viktigt med en organisation med kommunikativa ledare?

  • Det skapar motiverade, engagerade och tillitsfulla medarbetare
  • Det bidrar till era verksamhetsmål och affär
  • Det utvecklar ett starkt arbetsgivarvarumärke

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Nulägesanalys och behovskartläggning
  • Utbildning kommunikativt ledarskap
  • Strategisk rådgivning och bollplank i komplexa frågor

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Linda Molin

Linda Molin

VD och Partner