Vi visar vägen till framgångsrik kommunikation

Värdeskapande kommunikation som stärker relationer och bygger förtroende

Vi på Aspekta är konsulter inom PR och strategisk kommunikation. Vi hjälper dig kommunicera med och förstå din omvärld i syfte att stärka relationer och bygga förtroende. Vi vill vara en långsiktig kommunikationspartner som bidrar med erfarenhet,kunskap och kreativitet för att stötta dig i arbetet med att ta fram värdeskapande kommunikation.

Våra expertområden

Hållbarhetskommunikation

Vi hjälper dig att kommunicera ansvar, skapa engagemang och bygga förtroende

Finansiell kommunikation

Vi hjälper dig att skapa rättvisande värde på finansiella marknaden för ökad tillväxt.

Digital kommunikation

Vi hjälper dig att nå ut och förbli relevant i en värld under ständig förändring.

Kriskommunikation

Vi hjälper dig att skydda ditt varumärke genom ansvarstagande och tydlig kommunikation.

Påverkan & opinionsbildning

Vi hjälper dig bygga och vårda relationer med samhälle och politik för att stärka din verksamhets förutsättningar.

Varumärkesbyggande kommunikation

Vi hjälper dig att bygga och stärka ditt varumärke för att bli målgruppens förstahandsval.

Några av våra case

Stärkt och breddad synlighet för Royal Canin

Aspekta har bistått med att ta fram en operativ PR-plan och en långsiktig kommunikationsstrategi som bygger på att etablera representanter för Royal Canin som talespersoner inom frågor som rör omsorg och näring för sällskapsdjur.

Röd tråd i HAKI:s hållbarhetsarbete

Aspekta har bistått byggnadsställningsleverantören HAKI i en Agenda 2030-matchning. Uppdraget innebar att skapa en röd tråd mellan HAKI:s hållbarhetsvision, fokusområden och målsättningar.

Strategisk kommunikation för tydlig position

Aspekta är Bonas strategiska kommunikationsrådgivare och stödjer företaget med strategier, operativa planer samt produktion av texter och underlag för såväl extern som intern kommunikation. 

Några av våra kunder

Våra senaste nyheter