Utbildningar i finansiell kommunikation

Vi hjälper dig med utbildningar anpassade för ledning, kommunikationsansvariga och övriga anställda på ett börsbolag.

Exempel på utbildningar vi kan hjälpa dig med

IR i praktiken

IR i praktiken är utbildningen för dig som jobbar med kommunikation i ett företag som är börsnoterat eller på väg till börsen och som vill lära dig mer om Investor Relations. Under en lärorik dag får du lyssna till tre kunniga och erfarna föreläsare, som delar med sig av sitt unika perspektiv inom Investor Relations. Exempel på programpunkter är:

  • Detta är Investor Relations– för bolaget, investeraren och journalisten
  • Basverktygen– hemsida, årsredovisning och delårsrapport
  • Vad är kurspåverkande information?
  • Det proaktiva IR-arbetet
  • Det nya medielandskapet ur ett IR-perspektiv

Skräddarsydda IR-utbildningar

Utifrån ditt företags behov inom IR tar vi fram och genomför en skräddarsydd IR-utbildning för ledande befattningshavare och/eller andra anställda i bolaget.

Anpassad medieträning

Aspekta har lång erfarenhet av att medieträna VD, CFO, kommunikationschefer och andra ledande befattningshavare vid börsnoterade bolag. Medieträning behöver kontinuerligt uppdateras utifrån företagets situation och omvärldsförändringar. Teoretiska inslag varvas med intervjuer framför videokamera, där alla deltagare får direkt feedback och möjlighet att förbättra sin prestation. Efter genomförd träning ska deltagarna vara medvetna om bolagets huvudbudskap och hur dessa bäst kan förmedlas.

Budskapsträning

Aspekta arrangerar träning där bolagets talespersoner eller ledningsgrupp samlas för att slipa på och träna bolagets budskap gentemot kapitalmarknaden. Utifrån en nulägesanalys diskuteras därefter eventuella förflyttningar i olika budskap samt förtydliganden som kan förstärka och förtydliga bolagets kommunikation.

IR i sociala medier

Med en genomtänkt strategi för hur bolaget ska agera i sociala medier öppnar sig stora möjligheter för att bygga och stödja ett starkt finansiellt varumärke genom att skapa transparens och därmed förtroende hos viktiga intressenter. Utbildningen skräddarsys utifrån kundens behov.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult