Medierelationer & medieträning

Vi hjälper dig att få positiv exponering i media – och hantera den negativa.

Genom att förstå vad som utgör en nyhet kan du proaktivt börja arbeta för att få positiv exponering i media. Med förståelse för medias logik står du också bättre rustad när du i helst av allt vill undvika uppmärksamheten. Vi har mångårig erfarenhet från arbete med media och relationsbyggande aktiviteter. Våra medieträningar bygger på teoretisk genomgång av dagens medielandskap, men framför allt på individanpassade praktiska övningar.

Varför är det viktigt med medierelationer och medieträning?

  • Det hjälper dig att bygga kännedom och förtroende för din verksamhet genom media
  • Det lär dig att formulera budskap på ett tydligt och koncist sätt
  • Det gör dig tryggare i situationer där du ställs inför granskande frågor
  • Det hjälper dig att skydda ditt varumärke i händelse av kris

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Individ- och gruppanpassade medieträningar
  • Framtagning av mediestrategier och planer
  • Identifiera medier, redaktioner och journalister som bevakar din bransch
  • Produktion och införsäljning av pressmeddelanden

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner