Digital opinionsbildning

Vi hjälper dig att påverka genom digitala och sociala medier.

För dig som vill få fler att sluta upp bakom din ståndpunkt är sociala medier ett kraftfullt verktyg i påverkansarbetet. En välplanerad kampanj kan snabbt ge effekter som når långt utanför de digitala gränserna och fram till beslutsfattarna. Vi hjälper dig i allt från val av kanaler, till budskap och inflytelserika samarbeten. 

Varför ska du jobba med digital opinionsbildning?

 • Det ger dig möjlighet att utöva inflytande i samhällsfrågor och beslut som påverkar din verksamhet
 • Det är ett kraftfullt och resurseffektivt sätt att nå ut med dina budskap
 • Det kopplar ditt varumärke till en samhällsfråga
 • Det hjälper dig att bygga en community kring ditt varumärke

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Strategi för digital påverkan
 • Konkret påverkansplan och innehållskalender
 • Omvärlds- och nulägesanalys
 • Målgrupps- och aktörsanalys
 • Influencersamarbeten
 • Opinionsskapande content

  Vill du veta mer? Kontakta oss:

  Philip Tönning

  Philip Tönning

  Konsult