Akut krishantering

Vi hjälper dig med rätt stöd när det behövs som mest.

Aspektas konsulter har bred erfarenhet av att stötta vid en kris. Vi finns tillgängliga när en krissituation uppstår och kan bistå er med praktiskt stöd och råd vid kommunikationshanteringen.

Varför ska du använda Aspekta i den akuta krishanteringen?

  • Vi har mångårig erfarenhet av att stötta och ledsaga organisationer genom kriser
  • I en krissituation kan ett utifrånperspektiv vara till stor hjälp för att hantera svåra frågor
  • Under krisens olika skeden kan det vara ett stort värde att få avlastning i arbetet
  • Vi har verktyg, mallar och erfarenheter som kan hjälpa er att framgångsrikt hantera kommunikationen i samband med en kris

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Agera som informationssamordnare, hantera kontakten med media och ansvara för internkommunikationen
  • Fungera som rådgivare i interna strategiska diskussioner
  • Hålla i mediebevakningen och förse ledningsgruppen med relevant information
  • Ta fram kommunikationsmaterial, så som pressmeddelanden, text till hemsidan och internkommunikation
  • Träna och förbereda talespersoner och ta fram underlag för uttalanden

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner