Målgruppsanalys

Vi hjälper dig med strategiska insikter om dina viktigaste intressenter.

Med grundläggande förståelse för din målgrupp lämnar du inte dina kommunikationsframgångar åt slumpen. Vi hjälper dig att ringa in dina viktigaste intressenter och ger dig lärdomar om var och hur du når dem.

Varför är det viktigt med en målgruppsanalys?

  • Det ringar in de intressenter som har störst betydelse för din verksamhet
  • Det hjälper dig att välja kanaler och plattformar där målgruppen finns
  • Det hjälper dig att målgruppsanpassa dina budskap
  • Det ger dig förståelse för drivkrafter och motivation hos målgruppen 
  • Det låter dig basera dina insatser på kunskap snarare än på magkänsla

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Identifiering av primära och sekundära målgrupper
  • Analys av demografi, behov, drivkrafter och önskemål
  • Identifiering av kanaler där målgruppen finns representerad

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner