Hållbarhetsaudit

Vi hjälper dig kvalitetssäkra din hållbarhetskommunikation.

Att arbeta med hållbarhet är värdefullt för omvärlden, men för att det ska bidra till ökat förtroende och varumärkeskapital krävs det att intressenterna ser och förstår värdet av organisationens arbete. För att säkerställa att kommunikationen via hemsidan eller hållbarhetsredovisningen lever upp till sitt syfte är det givande att få ett utifrånperspektiv och en bedömning av hur pass väl informationen förmedlas till olika målgrupper.

Varför är det viktigt med en hållbarhetsaudit?

  • Den säkerställer att hållbarhetskommunikationen via olika kanaler lever upp till organisationens mål
  • Den ger ett opartiskt perspektiv på hur pass väl kommunikationen bidrar till läsarens förståelse av informationen
  • Den bidrar till att hitta nya möjligheter och lösningar på kommunikativa frågor

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Granskning av hur kommunikationen via exempelvis hemsidan eller hållbarhetsredovisningen bidrar till förståelse och läsvärde
  • Konkreta råd för att stärka kommunikationen i exempelvis en hållbarhetsredovisning
  • Bedömning av hela eller specifika delar av hållbarhetskommunikationen utifrån överenskomna kriterier eller målgruppsperspektiv, exempelvis investerare eller kund
  • Kommunikativ konsekvensanalys av att skapa en separat hållbarhetsredovisning eller en integrerad års- och hållbarhetsredovisning
  • Kommunikativ granskning av en GRI-mässig hållbarhetsredovisning
  • Kommunikativ konsekvensanalys av att införa en GRI-mässig hållbarhetsredovisning

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult