Inspirations-föreläsning inom hållbarhet

Vi hjälper dig att ge ny kraft åt hållbarhetsarbetet.

Bolag och organisationer står ofta inför samma frågeställningar när det kommer till att arbeta och kommunicera kring hållbarhet. Det kan gälla ESG, Agenda 2030, TCFD, GRI, beskrivning av väsentlighetsanalysen eller hur en redovisning ska se ut. Generellt handlar det om att skapa tydlighet i sitt hållbarhetsarbete så att viktiga intressenter förstår och känner förtroende för organisationen. Att dra lärdom och inspiration från hur andra har löst sådana utmaningar är ett effektivt sätt att utveckla både det konkreta hållbarhetsarbetet och den värdeskapande hållbarhetskommunikationen och bidrar ofta till att locka fram kreativitet och engagemang.

Värdet av en inspirationsföreläsning inom hållbarhet

  • Få nya idéer till utvecklingen av hållbarhetsarbetet
  • Hämta inspiration som kan förstärka hållbarhetskommunikationen
  • Jämför den egna hållbarhetskommunikationen med andra liknande organisationers
  • Få insikt i hur andra organisationer hanterar specifika hållbarhetsfrågor
  • Utvidga din vanliga omvärldsspaning på ett tidseffektivt sätt

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Inspirationsföredrag i samband med kick-off eller internkonferens
  • Benchmarkstudie bland jämförbara organisationer baserat på särskilt tema
  • Kartläggning av kommunikationen gällande en särskild fråga eller tema
  • Internutbildning inom hållbarhetskommunikation och/eller hållbarhetsarbete

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner