Strategi & operativ plan

Vi hjälper dig att hitta rätt fokus och planeringshorisont i påverkansarbetet.

En långsiktig påverkansstrategi med tillhörande plan för löpande aktiviteter och insatser är skillnaden mellan framgång och flopp. Väl underbyggda val av tillvägagångssätt och aktiviteter för att bilda opinion och bygga relationer med beslutsfattare stärker din möjlighet att arbeta målinriktat. Vi är din rådgivare, facilatorer och utbildare under hela processen.

Varför är det viktigt med en strategi och plan?

  • Det är företagets gemensamma ledstång över tid
  • Det fungerar som beslutsunderlag för budget och resursfördelning
  • Det ger fokus och kontinuitet i arbetet
  • Det ger ett gemensamt underlag för att tala med enad tunga

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Strategi för påverkansarbete
  • Positionspapper
  • Kommunikationsstrategi med aktiviteter
  • Budskapsplattform

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner