Kanalstrategi intern kommunikation

Vi bidrar med en strategisk riktning och skapar ett ramverk för er kanalstruktur

Har ni den struktur och det innehåll som krävs för att kommunicera internt. Vilka kanaler finns och fyller de sitt syfte? Hur och varför ska ni använda olika kanaler? Når ni alla era medarbetare utifrån deras olika behov? Vi ger er svar på dessa frågor genom att göra en kartläggning och identifiera behov i syfte att skapa effektiv och framgångsrik kanalstrategi för er interna kommunikation.

Varför är det viktigt?

  • Det skapar förutsättningar för god intern kommunikation
  • Det identifierar och prioriterar kanaler för intern kommunikation
  • Det skapar kännedom om era interna målgrupper och deras behov

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Genomlysning av interna kanaler för kommunikation
  • Målgrupps- och behovsanalys interna målgrupper
  • Strategi och riktlinjer för interna kanaler
  • Support för implementering av intranät eller digitala kanaler för intern kommunikation

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Linda Molin

Linda Molin

VD och Partner