Digital strategi

Vi hjälper dig att dra nytta av kraften i digitala och sociala medier.

Känns det svårt att veta om ni ska finnas på TikTok, YouTube eller Instagram? Kanske alla och några till? Eller inga alls? Undvik osäkerheten och skapa tydlig, resultatinriktad och engagerande kommunikation. Vi hjälper dig att sätta riktningen för din digitala närvaro.

Varför är det viktigt med en digital strategi?

  • Det hjälper dig att ta en tydlig position som särskiljer dig från konkurrenterna
  • Det gör det enkelt att veta vilka kanaler du ska fokusera på, även när nya bubblar upp
  • Det skapar sammanhållen kommunikation oavsett var målgruppen kommer i kontakt med ditt varumärke
  • Det underlättar uppföljning, så att du vet vilka aktiviteter som är värda att lägga energi på

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Strategi för digitala och sociala medier
  • Utbildning i digitala och sociala medier
  • Analys för att identifiera outnyttjade möjligheter
  • Grafiskt koncept för visuellt enhetlig kommunikation
  • KPIer som visar på effekten av din digitala närvaro

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Philip Tönning

Philip Tönning

Konsult