Krisinventering

Vi hjälper dig att förbereda dig på det oönskade och det oväntade.

Alla verksamheter kan drabbas av en kris, men med rätt förberedelser kan konsekvenserna mildras. Genom att definiera olika potentiella riskscenarier och planera kommunikationen kring de mest sannolika riskerna stärker ni er verksamhets möjlighet att framgångsrikt hantera en krissituation. Aspekta har utvecklat Kristermometern – en metodik för att inventera, kategorisera och rangordna olika krisscenarier så att ni står redo för den dagen det värsta händer.

Varför är det viktigt att göra en krisinventering?

  • Den klargör var de mest sannolika kriserna kan uppstå
  • Den visar var krisförberedande resurser bör läggas
  • Den minskar risken för att oförutsedda händelser ska skada förtroendet för er organisation
  • Den bidrar till att förbereda kommunikation för de mest sannolika kriserna

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Värdering av risker utifrån sannolikhet, skada och ansvar
  • Inventering och kategorisering av krisscenarier som kan drabba er verksamheten
  • Rangordning av krisscenarier baserat på behov av hantering
  • Förberedelser av kommunikationen för de högst rankade scenarierna

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner