Integritetspolicy

Aspekta AB behandlar personuppgifter. Vi är angelägna om att de personuppgifter vi samlar in lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med GDPR.

De personuppgifter som Aspekta samlar in är som regel från offentligt tillgängliga källor och handlar om grundläggande information såsom namn, kontaktuppgifter och information om arbetsplats, position och fakturaadress. Vi registrerar och behandlar inte känsliga uppgifter.

I samband med seminarier och event kan vi komma att spela in eller fotografera. Aspekta kommer att meddela i förväg om sådan upptagning eller fotografering sker. Vi publicerar inte bilder, ljud- och filmupptagningar där individer har en framträdande roll utan samtycke.

Vid besök på Aspektas webbplats samlas viss information automatiskt in, t ex IP-adress, webbläsare och vilka sidor som besökts. Det hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och gör att vi kan förbättra våra tjänster. Genom att använda Aspektas webbplats samtycker besökare till att denna information samlas in.

På Aspektas webbplats används cookies för att kunna anpassa våra tjänster och optimera användarupplevelsen. Cookies är en liten textfil som sparas på besökarens dator. Besökaren kan när som helst ändra i inställningarna för cookies men webbplatsens funktionalitet kan då inte garanteras. Att besöka Aspektas webbplats utan att ändra inställningar för cookies, innebär ett samtycke till att cookies används.

Aspekta behandlar personuppgifter t ex för följande ändamål: att fullgöra beställningar av tjänster, möjliggöra god kundservice, hantera seminarier eller andra events, samt utskick av nyhetsbrev och information om Aspektas verksamhet. Som legal grund för detta gäller uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

I och med att du lämnar uppgifter till Aspekta ger du din tillåtelse till att Aspekta registrerar och lagrar uppgifterna. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling. Aspekta sparar personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för eller för att uppfylla krav enligt lag.

Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer som tillhandahåller IT-system, hjälper till med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. Aspekta ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Felaktiga personuppgifter rättas på begäran, undantaget personuppgifter som enbart finns för arkiveringsändamål. Den enskilde har rätt att kräva radering av uppgifter, rätt att invända mot behandling som utförs endast med stöd av berättigat intresse, samt rätt att begära ut personuppgifter och att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter givet att dessa inte sparas för att uppfylla lagens krav. Kontakta Aspekta på info@aspekta.se.