Strategi för intern kommunikation

Vi bidrar med att utveckla och skapa förutsättningar den interna kommunikationen

En gemensam nämnare hos framgångsrika organisationer är väl fungerande intern kommunikation. Det är en av de viktigare nycklarna till motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till utveckling och framgång i en organisation. Vi bidrar med att utveckla och skapa förutsättningar för er interna kommunikation med såväl strategi som struktur för arbetet.

Varför är det viktigt?

  • Det förklarar hur och varför ni ska jobba med intern kommunikation
  • Det ger fokus och kontinuitet i arbetet
  • Det skapar förutsättningar för ett proaktivt arbete

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Nulägesanalys och behovskartläggning
  • Strategi för intern kommunikation
  • Strategisk rådgivning och kompetensdelning
  • Aktivitetsplan för intern kommunikation
  • Produktion och stöd i genomförande av aktiviteter

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Linda Molin

Linda Molin

VD och Partner