Kommunikativt stöd vid en börsnotering

Vi hjälper dig med strategi och rådgivning inför, under och efter en notering.

Aspekta har erfarenhet av att strategiskt och praktiskt bistå bolag vid framtagande av prospekt vid en börsnotering eller nyemission. Genom att Aspekta involveras tidigt i processen kan vi vara ett strategiskt stöd och bistå med såväl råd som kommunikationsaktiviteter.

Varför är det viktigt med löpande kommunikation under noteringsprocessen?

  • Det säkerställer att en tydlig och rättvis bild av bolaget förmedlas i samtliga kanaler gentemot nyckelintressenterna i processen
  • Det lägger grunden till kommande kommunikationsnivå och profil som börsbolag och säkerställer en så bra start som möjligt med synlighet och intresse för bolaget
  • Det bygger en rättvisande bild av bolaget som signalerar transparens och trovärdighet

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Stöd vid framtagande av prospekt/memorandum
  • Upprättande eller översyn av informationspolicy
  • Strategi och rådgivning gällande kommunikation inför, under och efter notering
  • Utbildning kring noteringsregler

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult