Kriskommunikations-strategi

Vi hjälper dig att skapa trygghet genom handlingskraft.

Vid en krissituation behöver flera intressentgrupper snabb och saklig information och kräver att alla inom organisationen förstår sin roll och ansvar. En kriskommunikationsstrategi består av en plan och olika relevanta policies och syftar främst till att förbereda och därigenom skapa trygghet för den egna verksamheten vid en eventuell kris.

Varför är det viktigt att ha en kriskommunikationsstrategi?

 • Den skapar trygghet internt i en svår situation
 • Den skapar tydlighet kring roller, ansvar och budskap vid en krissituation
 • Den klargör insatser och aktiviteter före, under och efter en krissituation
 • Den ger tydlighet externt och stärker förtroendet för organisationen
 • Den ger möjlighet att diskutera hanteringen av svåra frågor innan de uppstår

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Identifiering av och stöd åt talespersoner
 • Konkret handlingsplan utifrån specifikt utvalda scenarier
 • Hantering av olika kommunikationskanaler
 • Rutiner och aktiviteter före, under och efter krisen
 • Centrala huvudbudskap och fokusområden
 • Framtagning av checklistor, mallar och policies som ger stöd vid kommunikationen
 • Dokumentation av samlat krisstrategidokument

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner