Kampanjer & aktiviteter

Vi hjälper dig med genomförande och synlighet i påverkansarbetet.

Vi hjälper dig att gå från ord till handling i ditt påverkansarbete. Det kan handla om att ta fram textunderlag, digitala kampanjer och rörligt material att använda i sociala medier eller att arrangera digitala eller fysiska mötesplatser för debatt. Aspekta har lång erfarenhet av att planera och genomföra olika typer av arrangemang, bland annat från tio års projektledaransvar för Öresundshuset i Almedalen. Vi guidar och hjälper dig från beslut till genomförande så att din närvaro är relevant, skapar mervärde och öppnar upp för framtida möjligheter.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Medverkan och arrangemang på olika påverkansarenor, till exempel Almedalen, Folkemødet, Järvaveckan, Riksdagsseminarium eller andra digitala arenor och arrangemang
  • Debattartiklar, pressmeddelanden och textproduktion
  • Digitalt och rörligt content till påverkanskampanjer
  • Omvärldsbevakning

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner