Dubbel Väsentlighetsanalys

Vi hjälper dig att hitta fokus för hållbarhetsarbetet.

Det finns många hållbarhetsfrågor som kan vara relevanta för en organisation och det kan därför vara svårt att veta vad som ska prioriteras. En dubbel väsentlighetsanalys hjälper dig att hitta de frågor som har störst betydelse för din organisation, era intressenter och ert avtryck på omvärlden och visar därmed var era resurser kan göra störst nytta. Genom vår modell säkerställs rätt fokus för ert hållbarhetsarbete, vilket skapar värde för er och för era intressenter. Dessutom krävs en dubbel väsentlighetsanalys för att uppfylla EU:s lag om hållbarhetsrapportering (CSRD).

Varför är det viktigt med en dubbel väsentlighetsanalys?

  • Den visar vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för era intressenter
  • Den klarlägger omvärldens förväntningar på ert hållbarhetsarbete
  • Den visar var organisationens största påverkan ligger, och vilka områden som har störst inverkan på den egna verksamheten
  • Den klargör var organisationens resurser kan göra störst nytta
  • Den skapar förutsättningar för ett strategiskt värdeskapande hållbarhetsarbete 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Genomföra en dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Identifiera organisationens mest väsentliga hållbarhetsfrågor ur ett konsekventiellt, finansiellt och dubbelt väsentlighetsperspektiv.
  • Linjera hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning med de väsentliga frågorna
  • Workshop tillsammans med ledningsgruppen
  • Rapport utifrån väsentlighetsanalysen som underlag för hållbarhetsredovisning

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult