Integrering med Agenda 2030

Vi hjälper dig att linjera hållbarhetsarbetet med de globala målen.

Agenda 2030 med sina 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål är idag ett gemensamt internationellt språk för hållbarhet. Näringslivet spelar en central roll för att uppnå målen och genom att linjera sig med Agenda 2030 signalerar bolaget att man ingår i en gemenskap av länder, internationella organisationer och företag som vill skapa en mer hållbar värld. Men för att detta ska bli trovärdigt krävs att målen integreras i verksamheten och blir en del av såväl affärsstrategi som hållbarhetsarbetet.

Varför är det viktigt att arbeta med Agenda 2030?

  • Det ger hållbarhetsarbetet en internationell prägel som kan ge styrka åt kommunikationen och stärker bolagets hållbarhetsprofil
  • Det kan ge inspiration och vägledning åt hållbarhetsstrategin
  • Det hjälper företaget att leva upp till intressenternas förväntningar
  • Det ger bolaget ett globalt etablerat språk som kan bidra till att skapa möjligheter för samarbeten och partnerskap inom hållbarhet

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Välja relevanta mål och delmål som stämmer överens med hållbarhetsstrategin
  • Linjera valda mål och delmål med existerande verksamhetsmål och arbetssätt
  • Integrera Agenda 2030 i hållbarhetskommunikationen på ett sätt som skapar trovärdighet för arbetet
  • Utveckla aktiviteter och aktivitetsplan som linjerar med valda mål och delmål

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner