Hållbarhets-redovisning

Vi hjälper dig att bygga förtroende genom hållbarhetsarbetet.

En hållbarhetsredovisning är för många ett lagstadgat krav, men för i princip alla organisationer är den ett kraftfullt verktyg för att uppmärksamma omvärlden om värdet av hållbarhetsarbetet. Oavsett om hållbarhetsredovisningen sker separat eller som en del av årsredovisningen är den ett viktigt beslutsunderlag för många intressenter. Därför är det av största vikt att maximera det kommunikativa värdet av redovisningen för att kunna bygga förtroende och lojalitet.

Varför är det viktigt med en hållbarhetsredovisning?

 • Den når många av organisationens viktigaste intressenter
 • Den förmedlar viktig information som kan påverka organisationens lönsamhet, konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter på lång sikt
 • Den skapar en kommunikativ möjlighet för att nå ut med viktiga budskap kring hållbarhetsarbetet
 • Den bidrar till att bygga förtroende bland många intressentgrupper

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Projektledning och helhetsansvar för hela produktionen
 • Hållbarhetsredovisning upprättad i enlighet med Global Reporting Initaitives ramverk, Årsredovisningslagen och Global Compacts tio principer
 • Kombinerad års- och hållbarhetsredovisning som samlar all väsentlig information på ett ställe
 • Separat hållbarhetsredovisning som fördjupar informationen om ert hållbarhetsarbete
 • Rådgivning kring struktur, disposition och budskap
 • Formgivning och grafisk utveckling
 • Textproduktion

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner