Analyser & underlag

Vi hjälper dig skapa relevans och träffsäkerhet i påverkansarbetet.

Ett initialt förarbete är viktigt för att skapa relevans och träffsäkerhet i ert påverkansarbete. Vi hjälper er från ax till limpa med väsentligt underlag så att ni kan baserar era strategiska beslut och arbetet framåt på väl grundad fakta.

Varför är det viktigt med analyser och underlag?

  • Det ger kunskaps- och beslutsunderlag
  • Det fungerar som underlag för en lyckad strategi
  • Det fungerar som temperaturmätare på omvärldshändelser, positionsförflyttningar och utspel

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Omvärlds- och nulägesanalys
  • Målgrupps- och aktörsanalys
  • Positioneringsanalys
  • Omvärldsbevakning med politiska rapporter, rapporter med händelseutveckling och mediegenomslag
  • Kartläggningar med temperaturmätning i en fråga, relevanta arenor och talestillfällen
  • Bevakning av aktiviteter, seminarium eller politiska debatter
  • Omvärldsbevakning

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner