Kris- & medieträning

Vi hjälper dig att trycktesta er strategi och organisation.

 

Ett ständigt förändrande medielandskap gör det svårt att veta var en kris kan uppstå. Det påverkar även hur omfattande effekterna kommer bli och vilka delar av organisationen som kommer att bli inblandade. Med Aspektas koncept Kris 360grader får ni uppleva ett verklighetstroget skräddarsytt krisscenario avsett att sätta både er krisstrategi och organisation på prov.

Varför är det viktigt att genomföra kristräning?

  • Den adderar praktisk erfarenhet till teoretiska kunskaper om krishantering
  • Den visar hur er strategi klarar av en krissituation
  • Den klargör svagheter och förbättringsmöjligheter som bidrar till att göra er bättre förberedda för en verklig krissituation
  • Den ger krisorganisationen viktiga insikter om hur en krissituation kan se ut, upplevas och kännas
  • Precis som i en verklig krissituation blir ni utsatta för information från alla håll och måste sovra mellan viktigt och oviktigt

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Ett rollspel inom krishantering baserat på ett verklighetstroget scenario skräddarsytt utifrån er verksamhet
  • En inventering av de mest kritiska krissituationer och risker som er verksamhet kan bli utsatt för
  • Genomgång, feedback och praktiska råd efter genomfört rollspel som bidrar direkt till att stärka era förberedelser

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner