IR-strategi & varumärke

Vi hjälper dig att bygga ett starkt finansiellt varumärke och stärka relationen med marknad och investerare.

Investor Relations är mycket mer än en hygienfaktor och rapportering om ett bolag ska lyckas bygga en rättvis värdering av verksamheten och säkerställa att relationerna med marknad och investerare stärks ur ett långsiktigt perspektiv. Aspekta arbetar med flera IR-verktyg som tillsammans kan bidra till ett starkare finansiellt varumärke.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Kommunikationsstrategi och operativ plan
  • Översyn av investeringscase
  • IR-storytelling/investment story
  • Rådgivning kring köpta analyser och budskapsträning inför dessa
  • Audits/benchmark
  • Plan för kontinuerlig finansiell kommunikation med marknad och media
  • Stöd inför, under och efter bolagsstämma
  • Arrangemang av kapitalmarknadsdag och roadshow

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult