Hållbarhetsstrategi

Vi hjälper dig att skapa ett ramverk för hållbarhetsarbetet.

En tydlig strategi bidrar till att hållbarhetsarbetet skapar värde för såväl den egna verksamheten som för omvärlden och säkerställer att hela organisationen förstår uppsatta mål och hur arbetet ska genomföras. Genom vår modell byggs hållbarhetsstrategin på er organisations identitet och värderingar, vilket skapar förutsättningar för ett målmedvetet arbete och en trovärdig och konsekvent hållbarhetskommunikation.

Varför är det viktigt med en hållbarhetsstrategi?

  • Det skapar en tydlig intern bild av organisationens syfte, prioriteringar och mål inom hållbarhet
  • Det bidrar till att driva det praktiska arbetet mot uppsatta mål
  • Det skapar trygghet och bygger förtroende externt för organisationens hållbarhetsarbete och visar att området är prioriterat

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • En kommunikativ hållbarhetsstrategi som kan utgöra grunden för det framtida hållbarhetsarbetet
  • Övergripande huvudbudskap kring hållbarhet som kan leda både hållbarhetsarbetet och hållbarhetskommunikationen
  • Klargöra existerande fokusområden och nya aktiviteter
  • Implementera nya beteenden och arbetssätt kopplade till strategin

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult