Interimsuppdrag

Vi kan bidra med extra förstärkning av resurser eller expertis när behov uppstår i tidsbegränsade uppdrag

Har ni resursbrist eller behov av förstärkning av kommunikativa resurser för intern- och extern kommunikation, presshantering, produktion eller projektledning av kommunikativa insatser? Aspekta kan bidra med extra förstärkning till organisationen i tidsbestämda interimsuppdrag med olika upplägg för dessa.

Aspektas erfarna konsulter har en kort startsträcka och kommer snabbt in i nya uppgifter och löser akuta behov på ett professionellt sätt. Aspektas konsulter besitter också expertiskunskap inom olika specialistområden som under en begränsad tid kan bidra till att utveckla och förstärka organisationen när nya behov uppstår.

Varför är det viktigt

  • Det är en tillfällig lösning att snabbt förse organisationen med erfaren kommunikatör och kommunikativ expertis när behov uppstår
  • Det är ett komplement och bidrar med ny kunskap som organisationen inte besitter idag i ett tidsbegränsat uppdrag eller vid ett projekt

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Tidsbegränsade uppdrag med interim tjänst inom kommunikation med olika upplägg

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Linda Molin

Linda Molin

VD och Partner