Krishantering i sociala medier

Vi hjälper dig ta kontroll över krisen och skydda ditt varumärke online.

När en kris uppstår dröjer det sällan särskilt länge innan verksamhetens sociala medier fylls av kommentarer och uppmaningar till bojkott. Hur du hanterar situationen och kommunikationen kan vara avgörande för om krisen blåser över – eller om den växer sig större. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera krissituationer och hjälper dig inför, under och efter.

Varför ska du arbeta med krishantering i sociala medier?

  • Det förbereder dig på olika krisscenarion
  • Det ger en tydlig handlingsplan att följa när krisen är ett faktum
  • Det minskar risken för långsiktigt negativa effekter på ert varumärke
  • Det hjälper dig att utvärdera krisen när den väl är över

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Krishanteringsplan för sociala medier
  • Kommunikationsmaterial med frågor och svar på potentiella krissituationer
  • Utbildning i krishantering i sociala medier
  • Akut rådgivning och praktiskt krishantering

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Philip Tönning

Philip Tönning

Konsult