Finansiell rapportering

Hjälper dig att skapa rättvisande värde på finansiella marknaden.

Strategisk finansiell rapportering är effektivt kommunikationsverktyg gentemot investerare, aktieägare och analytiker som bidrar till rättvis värdering och ökat intresse. Vi har lång erfarenhet av att projektleda och producera finansiella rapporter för börsnoterade bolag. Utifrån ett strategiskt perspektiv tar vi ett helhetsgrepp och utvecklar den finansiella rapporteringen såväl innehålls- som formmässigt.

Varför är det viktigt med en kommunikativ strategi för finansiella rapporter?

  • Finansiella rapporter är några av de bästa verktygen för börsbolag att skapa synlighet och förmedla sitt budskap till intressenter
  • En god kommunikationsstrategi i finansiella rapporter förmedlar transparens, trovärdighet och en rättvisande bild av bolaget vilket i sin tur leder till relationsbyggande som håller över tid
  • Strategisk finansiell kommunikation bidrar till att stärka bolagets finansiella varumärke

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Produktion av årsredovisningar
  • Produktion av delårsrapporter
  • Framtagande och förbättring av IR-webb
  • Produktion av IR-filmer
  • Framtagande av kapitalmarknadspresentationer
  • Strategiskt stöd kring löpande kommunikation utifrån börsens krav och regler

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult