Film

Vi hjälper dig att förstärka och tillgängliggöra dina budskap.

När en verksamhet ska presentera finansiella rapporter, nå ut till beslutsfattare och påverka opinioner eller kommunicera nyheter och förändringar så kan film bidra till att tydliggöra och förstärka budskapen. Film erbjuder flera möjligheter, inte bara genom att verktyget gör att budskapen sticker ut i flödena på sociala medier. Filmer ger även verksamheter möjlighet att använda ett mer personligt anslag i sin kommunikation, i goda såväl som dåliga tider.

Varför ska man arbeta med film?

  • Det skapar starkare och mer tillgänglig kommunikation
  • Det personifierar ert varumärke
  • Det ökar er synlighet i sociala medier

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

  • Interna informationsfilmer vid förändringar, implementering av nya processer eller system samt för kompetensspridning
  • Intervjuer med företagsrepresentanter i samband med presentation av årsredovisningar och andra rapporter
  • Opinionsbildande filmer för att driva särskilda frågeställningar
  • Porträtt- och case-filmer med kunder och intressenter
  • Verksamhetsfilmer där nyheter och viktiga frågor presenteras, t ex visionsarbeten, lanseringar, hållbarhetsarbete, fusioner

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Philip Tönning

Philip Tönning

Konsult