4 tips till arbetet med Agenda 2030

4 tips till arbetet med Agenda 2030

4 tips till arbetet med Agenda 2030 I Aspektas senaste kartläggning av de största svenska års- och hållbarhetsredovisningar har vi valt att fokusera på hur bolagen presenterar arbetet med Agenda 2030. Från vår kartläggning kan vi dra flera slutsatser och utifrån dessa...
Är du redo att möta framtida utmaningar?

Är du redo att möta framtida utmaningar?

Är du redo att möta framtida utmaningar? Inbromsningen i ekonomin är tydlig efter ett antal år av stark tillväxt. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor: handelskrig, konflikthärdar, Brexit, ökad polarisering och viktiga valrörelser borgar för att 2020 blir ett...