4 tips till arbetet med Agenda 2030

4 tips till arbetet med Agenda 2030

4 tips till arbetet med Agenda 2030 I Aspektas senaste kartläggning av de största svenska års- och hållbarhetsredovisningar har vi valt att fokusera på hur bolagen presenterar arbetet med Agenda 2030. Från vår kartläggning kan vi dra flera slutsatser och utifrån dessa...