Förbered era sociala medier inför Black Friday

Förbered era sociala medier inför Black Friday

21 oktober 2021 | Corporate Communication

I november inträffar en av de största shoppingdagarna under året – Black Friday. Detta är en dag som bidrar med många möjligheter för företag – men hur agerar kunderna om något går fel? Att samhället har blivit alltmer digitaliserat de senaste åren har bland annat resulterat i att kritik mot företag uttrycks mer och mer i sociala medier.

Kritik och frustration på sociala medier kan kännas jobbigt att hantera, men hur du väljer att agera blir avgörande. Du kan genom val av hantering påverka om kritiken skapar en fullskalig kris – eller om du vinner förtroende och stärker ditt varumärke. Att strategiskt hantera kritik i sociala medier ger tillfälle att både återvinna den missnöjda personen och bygga förtroende hos potentiella kunder.

Varför är det viktigt att hantera kritik i sociala medier?

  • Du undviker att situationen utvecklas till en kris
  • Du vinner förtroende bland de som ser kritiken i era sociala medier
  • Du slipper känna oro över att publicera inlägg som kan tänkas dra till sig kritik
  • Det hjälper dig att hantera såväl positiva som negativa recensioner

Om kritikhanteringen inte uppnår önskad effekt och en kris uppstår, är även då hanteringen av situationen avgörande för om krisen blåser över – eller om den växer sig större. Kommentarer och uppmaningar till bojkott måste hanteras rätt för att ta du ska få kontroll över krisen och skydda ditt varumärke online.

Varför ska du arbeta med krishantering i sociala medier?

  • Det förbereder dig på olika krisscenarion
  • Det ger en tydlig handlingsplan att följa när krisen är ett faktum
  • Det minskar risken för långsiktigt negativa effekter på ert varumärke
  • Det hjälper dig att utvärdera krisen när den väl är över

Aspekta hjälper till med allt ifrån utbildning och rådgivning till praktisk hantering av kritik och kris. Dessutom tar vi fram en krishanteringsplan och kommunikationsmaterial med frågor och svar på potentiella krissituationer.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Elias Månsson

Elias Månsson

Konsult

Philip Tönning

Philip Tönning

Konsult