Hur står sig verksamhetens kommunikation i händelse av kris?

Hur står sig verksamhetens kommunikation i händelse av kris?

16 april 2021 | Corporate Communication, Investor Relations, Public Affairs

Det är nu över ett år sedan pandemin spred sig över världen. Det snabba förloppet och osäkerheten kring hur pandemin skulle påverka oss ställde höga krav på hur verksamheter kommunicerade med sin omvärld. Många företag och organisationer gick in krisberedskap och aktiverade särskilda kriskommunikationsgrupper för att tillgodose behovet av information. Pandemin är inte över och rätt kommunikation i rätt tid är i mångt och mycket fortfarande samhälls- såväl som affärskritiskt. Om det inte redan har gjorts bör verksamheter gå igenom och utvärdera kommunikationsarbetet för att ständigt förbättra processer och förmågan att nå målgrupperna i vardagen men även i händelse av en kris. Vad fungerar bra och vad behöver vi skruva på för att stärka vår kommunikation?

Aspekta tipsar om ett antal frågor verksamheter kan ställa sig i den processen:

Hur fungerar det operativa kommunikationsarbetet?

Har vi tillräckliga resurser och har vi rätt resurser när kraven på snabb och tydlig kommunikation ökar? Är det tydligt vilka roller och vilket ansvar som finns för hantering av kommunikation, särskilt i händelse av kris då det många gånger går fort och arbetsbelastningen kan bli omfattande? Har vi back up för resurser i händelse av en mer långvarig kris?

Har vi tillräckligt bra information för att kunna fatta beslut på rätt grunder och kommunicera med rätt innehåll?

Med hjälp av effektiv omvärldsbevakning och tydliga strukturer för intern informationsdelning stärks förutsättningarna för att fatta beslut på rätt grunder och kommunicera med rätt innehåll. Det gör kommunikationen mer effektiv när den är relevant och i rätt tid.

Har vi infrastrukturen för att nå ut med vår kommunikation?

Har vi rätt kanaler för att nå våra viktigaste målgrupper? Fungerar våra kanaler vid en kris när kraven på snabb och omfattande kommunikation ökar? Har vår målgrupp breddats, behöver vi addera kanaler?

Uppfattade målgrupperna våra budskap?

Fyller kanalerna det syfte vi vill uppnå? Arbetar vi med att anpassa våra budskap utifrån målgruppernas behov? Når vi tillräckligt brett med våra budskap? Har vi kanaler för interaktion med målgrupperna och för att hantera feedback och frågor eller kritiska röster?

Vi kan kriskommunikation

Aspektas konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande såväl som akut kriskommunikation i komplexa miljöer och processer. Vi bistår med kriskommunikationsplaner, utbildningar och varumärkesstärkande aktiviteter. Hör gärna av dig om du vill diskutera hur vi skulle kunna hjälpa din verksamhet att planera för samt aktivera och utvärdera framgångsrik och effektiv kommunikation i händelse av kris.