Hållbarhetsredovisning – Fem tips för att ta första steget

Hållbarhetsredovisning – Fem tips för att ta första steget

11 februari 2021 | Corporate Communication, Investor Relations

Genom ”Hållbarhetslagen” känner nu fler bolag sig manade att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Detta är förstås positivt och svarar väl mot omvärldens ökade förväntningar på regelbunden och rättvisande hållbarhetsinformation. Det ökade intresset gör att även bolag som inte omfattas av lagen ser värdet av aktiv hållbarhetskommunikation.

Vi på Aspekta har listat fem tips på hur de bolag som inte berörs av ”Hållbarhetslagen” kan lägga grunden för en förtroendebyggande hållbarhetsredovisning:

1. Vem vänder vi oss till?
Kommunikation handlar kort och gott om att påverka någons attityd genom kunskap. Identifiera därför vilka intressenter ni vill påverka. Vad är deras bild av er just nu? Vad vill ni att deras bild ska vara framgent? Vilken information vill de ha och vilken information tycker ni att de borde ha?

2. Välj ut det viktigaste
Vare sig man är medveten om det eller inte, så pågår det sannolikt ett hållbarhetsarbete redan idag inom bolaget. Sätt på hållbarhetsglasögonen och betrakta verksamheten utifrån frågan ”Hur tar vi ansvar?”. Välj sedan ut några aspekter som ni känner er stolta över, som ni gör riktigt bra och som ni tycker att era intressenter borde känna till.

3. Kommunicera ambitioner
Hållbarhetsområdet är ett datatätt område och det är lätt att falla i fällan att bara rapportera siffror. Skapa rätt kontext för informationen och fokusera till en början främst på att förklara varför bolaget engagerar sig för hållbarhet och varför vissa insatser genomförs. Hållbarhet är en ständigt pågående resa och ingen förväntar sig att bolaget redan ska vara framme för att få lov att berätta. Berätta om era beslut och planer och involvera läsaren.

4. Ödmjukhet kring utmaningar
Hållbarhetsredovisning kan ibland kännas som att man skönmålar verkligheten, särskilt om verkligheten är att hållbarhetsarbetet känns ostrukturerat och resultaten inte ännu är på plats. Det bästa sättet för att undvika ”green washing” är därför att prata öppet om utmaningarna. Ni kommer upptäcka att en ödmjukhet för svårigheterna i arbetet upplevs som mycket mer trovärdigt än självsäkerhet kring resultaten.

5. Gör det enkelt att hitta
Alla kan berätta om sitt hållbarhetsarbete, men långt ifrån alla måste göra det genom den traditionella hållbarhetsrapporten. Välj den kanal som passar er och era intressenter bäst och gör informationen enkel att hitta och förstå. Ju svårare information är att få tag på och förstå, desto svårare blir det för era intressenter att ta till sig den, vilket gör att flera värden riskerar att gå förlorade.

Att säkerställa att omvärlden och intressenterna känner till ett bolags hållbarhetsarbete har många fördelar. Det ger rekryten vägledning i valet av arbetsgivare, konsumenten får bättre beslutsunderlag, investerare blir tryggare i var kapitalet växer bäst och medarbetarna kan bättre förstå hur deras bidrag passar in i bolagets hållbarhetsresa.

Vill du veta mer om hur vi på Aspekta kan bistå dig och din verksamhet i arbetet med hållbarhetsfrågor? Kontakta Martin Lucander, partner och hållbarhetsspecialist på Aspekta.