4 tips till arbetet med Agenda 2030

4 tips till arbetet med Agenda 2030

14 december 2020 | Corporate Communication

I Aspektas senaste kartläggning av de största svenska års- och hållbarhetsredovisningar har vi valt att fokusera på hur bolagen presenterar arbetet med Agenda 2030. Från vår kartläggning kan vi dra flera slutsatser och utifrån dessa skulle vi vilja ge fyra tips till företaget som står inför att antingen påbörja eller fördjupa sitt arbete med de globala utvecklingsmålen.

 1. Utgå ifrån er strategi
  Agenda 2030 är omfattande och kan vid första intrycket verka svårt för ett företag att relatera till. Klargör först vad ni själva ser som viktigt inom hållbarhet, hur ni ska gå tillväga och vilka värderingar som ligger till grund för verksamheten. Detta hjälper er sedan att förstå vad ert bidrag kan vara.
 2. Fokusera på delmålen
  Agenda 2030 består av 17 mål, som egentligen bör betraktas som breda kategorier. Inom varje kategori finns ett flertal delmål och det är i själva verket dessa som klargör var organisationens fokus ska ligga. Utgå därför först ifrån delmålen och låt dessa avgöra vilka FN-mål som är mest relevanta för just er organisation.
 3. Motivera era val
  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. När ni identifierat era FN-mål, se till att ni kan motivera era val på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Detta förenklar arbetet med att bygga förtroende både internt och externt.
 4. Gör det enkelt att hitta
  Var noga med att tydligt presentera hur ni arbetar med Agenda 2030. Om det är svårt för era intressenter att hitta eller förstå informationen, så finns en överhängande risk för att ni inte kommer kunna dra någon egen nytta av ert arbete.

Funderar ni på att växla upp ert arbete med Agenda 2030 eller är nyfikna på att veta mer om hur man kan ta fasta på ramverket i sitt hållbarhetsarbete, hör gärna av dig till oss.