Tips inför kontakten med media

Tips inför kontakten med media

9 juni 2021 | Corporate Communication

Du trodde att du kunde hantera media. Du krävde att få läsa texten på förhand. Ändå blev artikeln inte alls som du trodde. Och det är bara att inse – alla journalister vinklar en story. En artikel kan inte innehålla allt och måste vinklas för att budskapet ska vara relevant för läsarna. En artikel om dig eller din verksamhet kommer att bli helt olika om det är Dagens Industri, Dalarnas Tidningar eller Damernas Värld som intervjuar dig. Ändå blir många överraskade när de ser resultatet.

Här följer några tips för dig som vill behärska rampljuset:

Se på dig själv med andras ögon
Kommer du att bli struken medhårs eller mothårs? För dig är det helt avgörande att du förstår bakgrunden till att journalisten söker dig. Den förståelsen når du dock först när du har en insikt i hur du själv eller din verksamhet uppfattas utifrån, vilket inte alltid är helt lätt. Var ödmjuk i den här frågan. En majoritet av alla skandaler och mediehaverier bottnar i en glipa mellan hur objektet uppfattas och hur objektet tror att det uppfattas.

Förstå din relation med journalisten
Relationen med en journalist är precis som en affärsrelation. I en god sådan litar man på varandra, och man kan göra upp så att båda parter blir nöjda. Men i bakgrunden lurar det faktum att ni per definition har olika intressen. Glöm aldrig bort det.

Få fram ditt budskap
Visst ska du svara på journalistens frågor, men passa på att förmedla vad du har att säga. Öva på att brygga över från svar till budskap.

Tala till målgruppen
Tänk på vilken journalistens målgrupp är, och anpassa nivån efter den. Tala enkelt och använd inte fackuttryck, eller förklara dem noga om de måste användas.

”Det där kan du inte skriva”…
Om du känner impulsen att säga detta när du får läsa texten får du skylla dig själv. Det finns inget off the record i samband med en intervju. Journalistens uppdrag är att förmedla sitt totalintryck av vad du säger och hur du beter dig. Återigen, förstå din relation med journalisten.

När börjar och slutar en intervju?
Intervjun börjar redan när du på mail svarar på reporterns intervjuförfrågan. Den är inte över förrän texten är publicerad eller inslaget är sänt. En reporter får ofta den intressantaste informationen när du tror att intervjun är över, eller inte ens har börjat…

Om det inte alls blev som du tänkt dig
Du har sannolikt inte följt dessa råd. Därmed inte sagt att de är lätta att följa utan träning och erfarenhet. Tveka inte att be om hjälp om både utifrånperspektivet och med budskapsträning. Alla som blivit mästare på mediehantering har någon gång haft ett bollplank.

Läs mer om hur Aspekta kan hjälpa er verksamhet med medie- och budskapsträning.