Stärkt och breddad synlighet för Royal Canin

Aspekta bistår hund- och kattfoderstillverkaren Royal Canin i deras nordiska satsning för att sprida kunskap kring ansvarsfullt hund- och kattägande. För att nå fram till en bred målgrupp ägare ville Royal Canin stärka och bredda sin synlighet i media. Aspekta har bistått med att ta fram en operativ PR-plan och en långsiktig kommunikationsstrategi som bygger på att etablera representanter för Royal Canin som talespersoner inom frågor som rör omsorg och näring för sällskapsdjur. Med Aspektas löpande strategiska och operativa stöd har Royal Canin fått ökad synlighet i media och en stärkt position som experter.

”Med Aspektas hjälp har vi numera en kommunikation som är kontinuerlig och proaktiv. Aspekta har på ett skickligt och innovativt sätt paketerat och distribuerat vårt budskap om ´responsible petownership´. Tack vare det har vi idag mer synlighet i media och har kunnat fullfölja vår vision om att öka kunskapen kring sällskapsdjurs behov.”

– Charlotte Löffler, Corporate Affairs Director Nordics, Royal Canin.