Röd tråd i HAKI:s hållbarhetsarbete

Aspekta har bistått byggnadsställningsleverantören HAKI i en Agenda 2030-matchning. Uppdraget innebar att skapa en röd tråd mellan HAKI:s hållbarhetsvision, fokusområden och målsättningar och med sin egenutvecklade modell identifierade Aspekta vilka Agenda 2030-mål som knyter an till företagets strategi. Utifrån detta utvecklade sedan Aspekta en aktivitetsplan kopplad till Agenda 2030 och överordnad strategi för att vägleda företagets hållbarhetsarbete.

”Aspektas konsulter har en gedigen erfarenhet av att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier utifrån Agenda 2030-målen. Projektet bidrog till att konkretisera vår hållbarhetsvision och kommer hjälpa oss att kommunicera kring vårt hållbarhetsarbete, både externt och internt.”

– Anders Fransson, Quality Manager hos HAKI.