Strategisk kommunikation för tydlig position

Aspekta är Bonas strategiska kommunikationsrådgivare och stödjer företaget med strategier, operativa planer samt produktion av texter och underlag för såväl extern som intern kommunikation.  Aspekta har bland annat hjälpt Bona med att ta fram en budskapsplattform och tre grundläggande berättelser, vilka har skapat ett ramverk som ger företaget goda förutsättningar att kommunicera med sammanhållna budskap, enhetlig ton och röd tråd över tid. För att positionera Bona i viktiga och prioriterade frågor har Aspekta bistått med att ta fram en strategi samt en operativ årlig plan som anger riktning och konkreta förslag på kommunikationsaktiviteter. Aspekta är också partner och rådgivare till Bona i företagets hållbarhetskommunikation sedan 2018. Aspekta är drivande med strategisk hållbarhetsrådgivning och projektledning, samt utvecklingen och produktionen av Bonas årliga hållbarhetsredovisning.

”Med hjälp av Aspekta får vi både strategisk rådgivning såväl som praktisk och handfast hjälp i vårt kommunikationsarbete. Samarbetet syftar till att tydligare positionera Bona utifrån vår vision och kärnvärden. Genom vårt samarbete får vi kontinuitet och tydlighet i vår kommunikation till omvärlden och våra medarbetare.”

– Lidija Broström, Senior vice president Global Marketing & Communications, Bona.