Dobbelt væsentligheds-analyse

Vi hjælper dig med at finde det rette fokus for dit bæredygtighedsarbejde. 

Der er mange bæredygtighedsspørgsmål, der kan være relevante for en organisation, og det kan derfor være svært at vide, hvad man skal prioritere. En dobbelt væsentlighedsanalyse hjælper dig med at finde de spørgsmål, der er vigtigst for din organisation, dine interessenter og dit aftryk på omverdenen, og viser dermed, hvor din virksomheds ressourcer kan komme mest til gavn. Ved at bruge vores model kan vi sikre det rette fokus i dit bæredygtighedsarbejde, hvilket skaber værdi for dig og dine interessenter. Derudover er en dobbelt væsentlighedsanalyse påkrævet for at overholde EU’s lovgivning om bæredygtighedsrapportering (CSRD).

Hvorfor er en dobbelt væsentlighedsanalyse vigtig? 

 • Den viser, hvilke bæredygtighedsspørgsmål, der er vigtigst for dine interessenter 
 • Den tydeliggør omverdenens forventninger til dit bæredygtighedsarbejde 
 • Den viser, hvor organisationens største påvirkning ligger, og hvilke omverdensfaktorer inden for bæredygtighed, der har størst indflydelse på organisationen
 • Den klargør, hvor organisationens ressourcer kan gøre mest gavn 
 • Den skaber forudsætningerne for et strategisk værdiskabende bæredygtighedsarbejde

Eksempler på hvad vi kan hjælpe dig med

 • Udføre en dobbelt væsentlighedsanalyse i overensstemmelse med EU’s Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD)
 • Identificere organisationens vigtigste bæredygtighedsspørgsmål ud fra et dobbelt væsentlighedsperspektiv
 • Tilpasse bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapportering med de væsentlige spørgsmål
 • Workshop sammen med ledelsesteamet
 • Rapportering baseret på væsentlighedsanalysen som grundlag for bæredygtighedsrapport

    

    Vil du vide mere? Kontakt en af ​​os:

    Martin Lucander

    Martin Lucander

    Konsult och partner