Genomförandesstöd och löpande rådgivning

Vi är er externa rådgivare och stöd när förändring ska implementeras

Kommunikation är en framgångsfaktor vid förändringsprocesser. Den bidrar till att avgöra hur effektfullt och snabbt en förändring kan verkställas och accepteras. Förändringsprocesser kan vara känslosamma och på olika sätt beröra många människor. Därför behöver förändringskommunikation vara planerad och proaktiv och utgå från målgruppers olika behov. Kommunikationen ska syfta till att öka kännedom, förståelse och delaktighet hos medarbetare och andra identifierade målgrupper.

Chefer och förändringsledare har ett stort ansvar vid en förändring och är utsatta, också känslomässigt. Aspekta är ett kommunikativt stöd i genomförandefasen när förändringar ska implementeras i en organisation. Med löpande rådgivning får berörda chefer ett externt kommunikativt bollplank när nya situationer eller behov uppstår. Aspekta kan även bidra i genomförandefasen med kunskap och extra resurser i projektledarrollen, omvärldsbevakning och produktion av skriftligt material.

Varför är det viktigt?

 • Det bidrar till att skapa kommunikativa förutsättningar och stöd till chefer under hela förändringsprocessen
 • Det skapar förutsättningar att vara proaktiv och planerad i sin kommunikation genom hela förändringsprocessen
 • Det bidrar till att förhålla sig saklig och säkra en röd tråd i kommunikationen
 • Det bidrar till att identifiera och utvärdera nya kommunikativa behov
 • Det ger extra resurser och ny kompetens när egna resurser inte räcker till

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med?

 • Löpande strategisk kommunikativ rådgivning till chefer och förändringsledare
 • Kontinuerliga avstämningar i syfte att identifiera och utvärdera nya kommunikativa behov
 • Monitorering av kommentarer på intranät eller interna sociala plattformar
 • Produktion av skriftligt och rörligt material
 • Projektledning av kommunikation för att avlasta förändringsledarna
 • Omvärldsbevakning medial uppmärksamhet

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Konsult och partner

Linda Molin

Linda Molin

VD och Partner