Opinionsbildning mot stöldligor

Årligen stjäls och transporteras värden för miljarder ut över Sveriges gränser. Statistiken visar att brotten ofta kan härledas till organiserade ligor med sin bas runtom i Europa. Branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) företräder över 4000 medlemmar med cirka 16 000 anställda, som tillsammans utvecklar och underhåller Sveriges infrastruktur. För en stor del av dem har stölderna blivit ett återkommande inslag i vardagen.

ME vände sig till Aspekta för att väcka opinion och sätta frågan om stölderna på samhällsagendan. Genom ett nära och långsiktigt samarbete har Aspekta och ME drivit frågan om stöldligor i media och skapat insikt om problemet bland beslutsfattare i Sverige och EU. Frågan berörs idag regelbundet i nationell media och bland politiska företrädare höjs numera röster som kräver krafttag mot ligorna.

Aspektas konkreta insatser för ME har bestått av att initialt göra en analys av mediebilden, research kring stöldstatistik, utforma en PR- och kommunikationsstrategi, leda interna utbildningar för att skapa ambassadörskap i frågan. Därtill har Aspekta bland annat producerat rapporter, debattartiklar, pressmeddelanden och opinionsfilmer, samt faciliterat möten med bransch- och myndighetsföreträdare.