Opinionsdannelse mod tyvebander  

Hvert år bliver værdier for milliarder stjålet og transporteret ud over Sveriges grænser. Statistikker viser, at forbrydelserne ofte kan spores tilbage til organiserede bander med baser rundt omkring i Europa. Brancheforeningen Maskinentreprenörerna (ME) repræsenterer over 4.000 medlemmer med cirka 16.000 ansatte, som tilsammen udvikler og vedligeholder Sveriges infrastruktur. For mange af dem er tyverier blevet et tilbagevendende indslag i hverdagen. 

ME henvendte sig til Aspekta for at få hjælp til, at rejse den offentlige debat og for at sætte fokus  tyverier i samfundet. Gennem et tæt og langsigtet samarbejde har Aspekta og ME drevet debatten om tyvebanderne i medierne og skabt indsigt om problemet blandt beslutningstagere i Sverige og EU. I dag bliver emnet jævnligt taget op i de nationale medier og blandt politiske repræsentanter er budskabet nu skærpet, og der kræves handling for at modarbejde banderne.

Aspektas konkrete indsats for ME har bestået i indledningsvis at lave en analyse af mediebilledet, research på tyveristatistikker, udforme en PR- og kommunikationsstrategi, og afholde interne uddannelser for at skabe ambassadørskab inden for emnet. Derudover har Aspekta blandt andet produceret rapporter, debatartikler, pressemeddelelser og opinionsfilm samt faciliteret møder med branche- og myndighedsrepræsentanter og beslutningstagere.