”Vi måste berätta historien gång på gång”

”Vi måste berätta historien gång på gång”

19 december 2022 | Investor Relations

I dagarna blev det känt att Thule Group och Fredrik Erlandsson åter hamnade på prispallen i Regis IR Nordic Markets. Aspekta bad Fredrik Erlandsson, ir-ansvarig på Thule Group, om framgångsreceptet: var tydlig och konsekvent, bygg relationer genom kontinuerlig dialog och jobba med hemsidan och LinkedIn som bas, medan årsredovisningen är ett referensmaterial.

Fredrik Erlandsson, ansvarig för Investor Relations på Thule Group, utsågs till Sveriges bästa IRO i december 2021 och hamnade på pallplats 2022. Med mångårig erfarenhet av kontakter med kapitalmarknaden har han ett enkelt recept för framgång:

– Analytiker är generalister som vill ha hjälp med att förstå bolaget för att underlätta en rättvis värdering. Förklara bolaget, var tillgänglig, återkom när du förväntas göra det och jobba långsiktigt med relationen på ett affärsmässigt sätt. Jag ringer inte sällan upp analytiker för att be dem utveckla hur de ser på oss, säger han.

Thule Group börsnoterades 2014 och flyttade till Nasdaq Stockholms Large Caplista 2016. I dag har koncernen åtta analytiker som följer bolaget.

– Vi har en bra relation, de kan ställa hur många basala frågor de vill och jag kan ställa ”dumma” frågor, till exempel om deras analyser. I gengäld kan jag bistå med tips om vår bransch: till skillnad från många företag så saknar vi ju tydliga peers och då kan det vara relevant att hjälpa dem att se vad de kan titta på. Jag tror att många tyvärr gör fel i relationen till analytiker, antingen genom att bli väldigt enspårigt finansiella och bara prata excelspråk, eller genom att vara inåtvända med för många akronymer och fackuttryck, utan att sätta in det i ett större, mer lättbegripligt sammanhang med referenspunkter till annat än bara det egna företaget, fortsätter Fredrik Erlandsson.

För bolag som saknar fast bevakning, vilket med några få undantag gäller för alla bolag som inte befinner sig på Large Cap-listan, kan det vara en god idé att köpa bevakning.

– Köpt analys är legitimt och vanligt i dag. Det kan vara relevant eftersom man då får en extern referenspunkt att peka på, samtidigt som bolagets ledning blir utsatt för frågor av människor som har till sin profession att analysera företag, de ser saker som inte vi ser.

 Thule Groups huvudkanaler för finansiell kommunikation är hemsidan och LinkedIn.

– Vår strategi är att vara så fokuserade som möjligt på ett fåtal kanaler. Hemsidan är basen, den presenterar vår syn och fakta om såväl hållbarhet som det finansiella. Fakta om hållbarhet efterlyses alltmer av kapitalmarknaden. Års- och hållbarhetsberättelsen förvandlas till ett referensdokument snarare än en bärare av vår berättelse. Vi jobbar med Linkedin för löpande berättelser som inte är kurspåverkande information. Det kan handla om nya butiker, kuriosa och om hållbarhet. Vi märker tydligt att investerare gillar det, så vi kommer att öka informationsflödet för att berätta mer om verksamheten, fortsätter han.

Thule Group ser långsiktigt såväl på kommunikationen som på de relationsbyggande aktiviteterna:

– Allt tar längre tid än man tror, finansiell kommunikation är ett långsiktigt arbete. Vi måste berätta historien gång på gång. Påminna och påpeka väsentligheter. Det är som med reklam: när företaget och byrån har tröttnat och vill byta slogan så har kunderna precis börjat uppfatta den, avslutar Fredrik Erlandsson.

Vill du veta mer om framgångsrik IR-kommunikation? Kontakta någon av oss:

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner