Vi hjälper er få koll på det nya politiska landskapet!

Vi hjälper er få koll på det nya politiska landskapet!

4 oktober 2022 | Public Affairs

I förra veckan startade riksdagens nya arbetsår, och Sveriges nyvalda riksdagsledamöter tillträdde sina poster. I samband med starten fick Andreas Norlén (M) ett förnyat förtroende att fortsätta på posten som talman. Däremot finns ännu ingen regering på plats, utan Ulf Kristersson fortsätter med sonderingsuppdraget att tillsätta en regering och mycket indikerar på att vi kommer att se ett regeringsskifte i höst. 

Men hur ser det då ut på regional och kommunal nivå? Resultatet i riksdagsvalet reflekterar inte nödvändigtvis vilka partier som kommer att styra regionalt och kommunalt. Tvärtom, verkar preliminära besked visa att väljare prioriterar olika partier samt politiska frågor beroende på nivå.

Oavsett vilket block eller parti som tar makten kan det vara nödvändigt för näringslivet att få en bättre översyn av hur den politiska kartan ser ut. På så sätt kan politiska slutsatser och analyser som direkt eller indirekt påverkar verksamheten tas fram. Genom en övergripande kartläggning och löpande omvärldsbevakningar kan ert företag få en bättre insikt i vilka partier och politiker som driver på utvecklingen nationellt, regionalt och kommunalt.

Vi på Aspekta kan hjälpa dig att skapa relevans och träffsäkerhet i ert påverkansarbete.  Med en genomlysning och löpande analyser baserat på omvärldens händelser får du ett kunskaps- och beslutsunderlag för vilka beslut och vägval ni behöver prioritera framåt för en lyckad strategi i arbetet.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Tomas Pålsson

Tomas Pålsson

Konsult och partner

Elin Nyström

Elin Nyström

Konsult