Vässa dina kunskaper i Investor Relations

Vässa dina kunskaper i Investor Relations

8 mars 2019 | Investor Relations

Arbetar du med investerarrelationer på ett börsnoterat bolag eller ett bolag som planerar att noteras och vill lära dig mer? Den 10 maj har du möjlighet att gå vår uppskattade utbildning IR i praktiken.

Under en heldag får du en grundlig genomgång av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till inom IR, samt vilka verktyg som är viktiga att bemästra för att skapa goda relationer med kapitalmarknaden och media.

Erfarna föreläsare

Under utbildningsdagen får du lyssna till tre kunniga och erfarna föreläsare, som delar med sig av sina unika perspektiv inom Investor Relations. IR i praktiken reder ut utmaningarna och fallgroparna på vägen mot goda relationer med såväl investerare som det moderna medielandskapet. Tillsammans går vi igenom och diskuterar årsredovisningens och delårsrapportens viktigaste områden ur ett IR-perspektiv. Med tydliga exempel definieras vad som är kurspåverkande information och hur man ska resonera kring detta, vilka nyckeltal som är viktiga att lyfta fram samt hur man kan arbeta proaktivt med IR.

Programmet i korthet:

• Detta är Investor Relations – för bolaget, investeraren och journalisten
• Basinformationen – för hemsidan, årsredovisningen och delårsrapporterna
• Vad är kurspåverkande information?
• Det proaktiva IR-arbetet
• Traditionella och sociala medier ur ett IR-perspektiv

Känner du någon som kan ha nytta av utbildningen? Passa gärna på att tipsa någon i ditt nätverk som arbetar som VD, CFO eller kommunikatör på ett börsnoterat bolag.

Anmälan
För mer information och anmälan, klicka här.