Varumärkesutvärdering – En checklista

Hur vet du att ditt varumärke är tillräckligt starkt för att leverera det interna och externa värde du behöver i ditt marknadsföringsarbete? Vi har tagit fram en mycket kort checklista med ett fåtal frågor som snabbt ger en fingervisning om ni är på rätt väg:

  • Finns det något unikt i varumärket eller vårt erbjudande?
  • Återspeglas varumärkeslöftet vid extern kontakt med varumärket i olika kanaler och håller det ”internt”?
  • Kan den primära målgruppen relatera till varumärket, förstår de syftet utan långsökta associationer?
  • Förmedlar vi de varumärkesvärderingar vi vill nå ut med, på ett trovärdigt sätt?

Dessa fyra frågor utgör en bra utgångspunkt i det första arbetet med att utvärdera var ni står med ert varumärkesarbete. Om du är osäker på svaren på någon eller några av dessa frågor kan det vara ett bra tillfälle till en objektiv genomlysning av varumärkesarbetet. Ett varumärke ska vara en omedelbar ”aha-upplevelse” och inte kräva en massa tänkande.

Ibland är det lätt hänt att man som varumärkesägare är för ”nära” och det är svårt att göra en objektiv bedömning av hur varumärket står sig. Vi på Aspekta har lång erfarenhet av varumärkesstrategi och analys, kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring era frågeställningar.