Varför är ”branding” viktigare än marknadsföring?

Varför skulle man överhuvudtaget bry sig om att prioritera varumärkesarbetet före sin egna fantastiska taktiska marknadsplan som kommer lyfta företaget till stratosfäriska höjder? Ett enkelt svar på den frågan finns i din mobil, surfplatta eller dator och heter Google. Innan någon ens kommer på tanken att interagera med er kommer de att kolla upp er via nätet. Det varumärkesarbete som ni åstadkommit upp till den punkten kommer att vara avgörande för hur deras första intryck av er kommer att vara.

Det var ju så mycket enklare förr. De varumärken vi kände till var de stora globala; Coca-Cola, Marlboro, Mercedes, Volvo. Till detta kom vår omgivnings varumärken, de vi kunde se på vår shoppingtur på stora gatan eller på resan till och från arbetet. Ledningsgruppens syn på varumärkesarbete var att loggan var uppdaterad, och att det fanns en käck tagline eller slogan förknippad med loggan.

Idag är vi överens om att varumärket är den förutfattade mening mottagaren har när de hör om, eller tänker på ditt företags namn, tjänst eller produkt. Varumärket är den distinkta symbolen som ger omvärlden ”rätt” associationer när de kommer i kontakt med det.

Målsättningen för ett väl genomfört varumärkesarbete är att varumärket ska:

  • Tydligt leverera ett budskap
  • Bekräfta företagets trovärdighet på marknaden
  • Skapa ett emotionellt band mellan målgruppen och varumärkets erbjudande
  • Motivera till köp
  • Så frön till samhörighet och lojalitet

Ett tydligt varumärke som levererar trovärdighet och förklarar företagets syfte attraherar inte bara kunder utan även kompetenta engagerade medarbetare.