Vågar er organisation prata om hållbarhet?

Vågar er organisation prata om hållbarhet?

25 oktober 2023 | Corporate Communication, Hållbarhets­kommunikation

CSRD, ESRS, cirkularitet, SBTi, nettonoll, koldioxidneutralt, CSDD, Scope, etcetera
– begreppen och uttrycken inom hållbarhet är många och används flitigt. Samtidigt är det inte alltid tydligt vad dessa ofta komplicerade begrepp faktiskt innebär, vilket skapar såväl osäkerhet som variationsrikedom i hur organisationen och individen använder dem.

Detta ökar risken för så kallad greenhushing. Greenhushing är motsatsen till greenwashing och kan enkelt sammanfattas som när organisationer och individer, i rädsla för att göra fel, inte vågar prata om organisationens framsteg och utveckling inom hållbarhet.

På ytan kan greenhushing verka som det trygga valet, där förhoppningen är att handlingar talar sitt eget tydliga språk. Men tyvärr leder den flitiga tystnaden till att viktiga värden går förlorade och att organisationens värdefulla hållbarhetsarbete inte kan bidra till att stärka anseende, förtroende, affären och möjligheten att såväl behålla som rekrytera talanger. Det man inte känner till kan man inte ta ställning till.

Så hur kan man gå tillväga för att ta bladet från munnen och berätta om sitt goda arbete? Aspekta tipsar om några konkreta verktyg som underlättar för att mejsla fram trovärdiga hållbarhetsbudskap som organisationens ambassadörer ska våga använda vid säljsamtal, rekryteringar eller i partnerdialoger och på så vis ge er verksamhet rätt förutsättningar att lyckas.

Budskapsplattform
En budskapsplattform är ett viktigt verktyg för att tydligt kunna kommunicera företagets hållbarhetsinsatser. Det strukturerade ramverket definierar er inställning till hållbarhet, hur ni väljer att prioritera arbetet och varför det är viktigt. Det förebygger både greenhushing och greenwashing, skapar trovärdiga budskap och bygger förtroende hos alla intressenter.

Intern ordlista
Skapa en intern ordlista för vad centrala hållbarhetsbegrepp, termer och certifieringar betyder och hur de ska användas. Finns det olika definitioner och associationer på era olika marknader? Hindrar ett alltför tekniskt språk att säljare, rekryterare och andra medarbetare ska förstå värdet av ert arbete? En ordlista kan främja ärlig och tydlig kommunikation och tjänar som referenspunkt för en trovärdig diskussion som kan vara nyckeln till att våga prata om hållbarhet.

Intern Q&A
Etablera en intern Q&A-plattform för hur viktiga frågor om ert hållbarhetsarbete kan besvaras. Detta både stärker medarbetarnas roll som hållbarhetsambassadörer och främjar intern förståelse för organisationens faktiska bidrag. En intern Q&A säkerställer också att korrekt information presenteras på samma sätt i hela organisationen, vilket ger ett konsekvent intryck som bygger förtroende hos intressenterna.

Budskapsträning
Ett annat tips för att motverka greenhushing och våga prata om hållbarhet är att genomgå en budskapsträning. Träna praktiskt på att hantera svåra frågor och att uttrycka och formulera er kring organisationens viktigaste hållbarhetsbudskap.

Vi på Aspekta har lång och beprövad erfarenhet av hållbarhetskommunikation.

Hör gärna av er till oss om ni känner er redo att bryta tystnaden och minska osäkerheten, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en långsiktigt konsekvent och trovärdig hållbarhetskommunikation.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Linda Molin

Linda Molin

Konsult och partner