Utan förtroende – ingen förändring

Ett perspektiv som ofta saknas i förändringsprocesser är vikten av förtroende – både för organisationen och dess företrädare. Utan förtroende spelar det ingen roll om du som chef har ett tydligt narrativ, kan svara tydligt på frågan varför eller kommunicera bra budskap om vilken resa ni är på. Förtroende lägger grunden för hur väl rustad din organisation är för förändring. 

Som ledare eller representant för en arbetsgivare behöver du göra medvetna val i en förändringsprocess. De beslut du tar och hur du kommunicerar kommer påverka ditt förtroende, ibland positivt men också negativt. En viktig pusselbit i förändringsledning är därför att bygga upp ett förtroende innan eventuella negativa eller svåra besked behöver presenteras.

Det går att likna detta förtroende med ett bankkonto – du måste sätta in pengar först för att sedan kunna spendera dem. Ett förtroendekonto fungerar på samma sätt. En osynlig vd eller ledningsgrupp som plötsligt vill förändra organisationen, slimma verksamheten eller skapa nya processer är dömda att misslyckas om det inte finns en grundläggande bas av förtroende. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras förtroende som övertygelse om att man kan lita på någon. Några nyckelfaktorer för tillit är att ha goda avsikter, respekt, hålla det man lovar och hålla sig själv ansvarig för förändringen man leder.  

Funderar du på hur du kan bygga upp ditt interna förtroendekapital? Kommunikativa aktiviteter som intern vd- eller ledningsgruppsprofilering kan då vara svaret. Genom god timing, tonalitet och olika aktiviteter kan du profilera interna ledare, för att skapa förtroendekapital. En trend de senaste åren är att ledare håller öppna så kallade ”ask me anything”- möten där medarbetare öppet och transparent får ställa frågor kopplade till verksamheten. För detta krävs mod och noggranna förberedelser. 

Hur skapar du förtroende? Vad innebär tillit för dig? Som ledare är detta en av dina viktigaste reflektionsfrågor.  

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Konsult och partner

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner